Kvalifikovaný záručný a pozáručný servis projektorov Optoma zabezpečujú autorizované servisné centrá pre jednotlivé krajiny EU. Záručný servis je možný len cez servisné strediská uvedené v zozname. Ako postupovať pri riešení záručného servisu nás môžete kontaktovať na adrese uvedenej v sekcii Kontakt.

Autorizované servisné centrá Optoma

Vyhľadanie projektora Optoma podľa sériového čísla

Pre pozáručný servis projektorov a zariadení Optoma nás vopred kontaktujte e-mailom alebo telefonicky, s presným popisom závady, typom a sériovým číslom zariadenia a dátumom kúpy zariadenia. Pred opravou bude prevedená diagnostika, na základe ktorej vás budeme informovať o predpokladanej cene opravy.

 

Pre projektor v záručnej dobe používajte výhradne originálne lampy od výrobcu, originalitu je možné overiť podľa sériového čísla na stránkach optoma.eu. Závada spôsobená neoriginálnou lampou nie je predmetom záručnej opravy.

Overenie originality lampy Optoma

 

Pred inštaláciou projektora si overte veľkosť premietaného obrazu vzhľadom na vzdialenosť projektora.

Kalkulátor projekčnej vzdialenosti pre projektory Optoma