Objednávať produkty je možné výhradne písomnou formou a to e-mailom, faxom, alebo cez e-shop. Ceny jednotlivých projektorov a príslušenstva sú uvedené na stránkach spoločnosti OPAL MULTIMEDIA v sekcii Projekčná technika.

V prípade požiadavky projektových alebo veľkoobchodných cien nás kontaktujte.

OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
Družstevná 40, 08006 Prešov
tel: 051/7734332,7720625 
fax: 051/7720651 
mobil: 0905 348014 
info@opalmultimedia.sk

www.opalmultimedia.sk

www.videoprojektor.sk

www.projekcneplochy.sk

www.optoma.eu

 

Výhradný autorizovaný záručný servis pre SR
FIXIT S.A., Krakow
optoma@sk.fixit-service.com
tel: +48 12 25 44 014